Konsultant Planowania Finansowego

Licencja KNF 11221548/A

Ryszard Piasecki
tel. +48 602 1999 83
e-mail: ryszard.piasecki@agencja.metlife.pl
Gwarantowana Emerytura
Zadbaj o swoją przyszłość!
Gwarantowana Ochrona
Chroń siebie i bliskich!
Właściciel Firmy Jedynak – Ryszard Piasecki, zajmującej się usługami ubezpieczeniowo-finansowymi z licencją KNF. Dodatkowo od 1990r. oprawą muzyczną i video-filmowaniem jako Dj wesel (ponad 800 zagranych i sfilmowanych, obecnie w 4K).  Dziś rodzinnie obsługujemy kompleksowo imprezy taneczne, video, foto, dron po reklamy dla przedsiębiorców.

Metlife na Zdrowie

Kompleksowy pakiet zdrowotny – wszechstronna pomoc w trudnych chwilach.

Dbasz o zdrowie, aby cieszyć się długim i szczęśliwym życiem. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ubezpieczenie, z którym teraz możesz zadbać o swoje zdrowie kompleksowo.
MetLife na Zdrowie to kompleksowy program zdrowotny, który z pewnością dopasujesz do swoich potrzeb. Ubezpieczenie oparte jest o ochronę na wypadek zdiagnozowania nowotworu i można go rozszerzyć o opcjonalne umowy dodatkowe, dzięki którym zyskasz szerszy zakres pomocy o to, co dla Ciebie szczególnie ważne:

Wsparcie, jakie możesz uzyskać korzystając z naszej oferty, to:

wypłata świadczeń do 500 tysięcy złotych zarówno w przypadku zdiagnozowania nowotworu, jak również kolejne 500 tysięcy złotych na inne poważne choroby, wypłata za każdy dzień hospitalizacji od pierwszego dnia pobytu trwającego min. 4 dni oraz dodatkowo możliwość trzymania świadczenia za pobyt na OIOM, wypłaty na leki, rehabilitację, czy za operacje, pakiet Standard lub Premium do wyboru – Ty sam zdecyduj, jak szerokiej ochrony potrzebujesz, liczne opcje dodatkowe poprawiające trafność diagnozy i wybór zastosowanej metody leczenia, usługi Assistance, które są pomocne w skutecznym i szybkim powrocie do zdrowia.
Pakiet MetLife na Zdrowie zapewnia profesjonalną pomoc osobom w różnym wieku i w różnych przypadkach – od pobytu w szpitalu po leczenie chorób zagrażających życiu.
Wsparcie w Chorobie
Umowa dodatkowa – Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby.
Każda choroba wywołuje w naszym życiu zmiany, na jakie nie jesteśmy przygotowani. Wymaga nie tylko niezbędnych badań i leczenia, ale wpływa też na nasze codzienne życie. By uzyskać wsparcie w tak trudnych chwilach, warto się z góry na to przygotować. MetLife może Ci w tym pomóc.
Umowa dodatkowa Wsparcie w Chorobie zapewnia wypłatę świadczeń w przypadku zachorowania. Proponujemy dwa warianty umowy różniące się zakresem ochrony:
Standard – 35 jednostek chorobowych, wypłata 100% Sumy Ubezpieczenia
Premium – 65 jednostek chorobowych, wypłata 10%, 25%, 50% lub 100% Sumy Ubezpieczenia. Wariant Premium obejmuje m.in. wypłatę za sam fakt zdiagnozowania określonych chorób, łagodną formę chorób, czy też częste operacje, także za boreliozę, zapalenie tarczycy Hashimoto, choroby zakaźne lub tropikalne, co jest ważne dla coraz częściej podróżujących Polaków.
W przypadku Sumy Ubezpieczenia 100 000 zł i więcej oferujemy GRATIS wsparcie Osobistego Asystenta Medycznego, który pomoże w czasie leczenia i ułatwi szybszy powrót do zdrowia. Wszyscy ubezpieczeni mogą korzystać z dedykowanej całodobowej infolinii zapewniającej bezpłatne usługi informacyjne i doradcze oraz pomoc prawną.
Umowa dodatkowa Wsparcie w Chorobie jest przeznaczona dla Ciebie, ale bliską osobę możesz także ubezpieczyć i to ze składką niższą o 10% przez cały okres trwania ubezpieczenia.
* Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.
Pobyt w Szpitalu
Umowa dodatkowa – Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji.
Pobyt w szpitalu zawsze zakłóca rytm naszego codziennego życia. Związany z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, powoduje nagłe oderwanie od bieżących spraw, pracy, nauki, opieki nad bliskimi. Pobyt taki może wiązać się też z obniżeniem dochodów oraz dodatkowymi wydatkami, zwłaszcza gdy nie możemy go uniknąć albo odwlekać czekając na miejsce w placówce publicznej. Przygotuj się na takie przeciwności losu.
Pobyt w Szpitalu jest umową dodatkową, którą MetLife przygotowało z myślą o pomocy osobom wymagającym leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu w kwocie od 50 do 500 zł, o ile pobyt ten trwa co najmniej 4 dni. Kwoty te ulegają podwojeniu w przypadku pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Dodatkowo zawsze w przypadku wypłaty Dziennego Świadczenia spitalnego, klient otrzymuje Świadczenie Lekowe. Proponujemy dwa warianty umowy różniące się zakresem ochrony. Dopasuj ochronę do swoich potrzeb:
Standard – Dzienne Świadczenie Szpitalne, Dzienne Świadczenie Szpitalne za pobyt na OIOM oraz Świadczenie Lekowe
Premium – świadczenia takie, jak w wariancie Standardowym oraz dodatkowo świadczenia za operacje i na rehabilitację.
W przypadku Dziennego Świadczenia Szpitalnego wynoszącego 200 zł i więcej oferujemy GRATIS Szpitalny Pakiet Assistance, który zapewnia komfort w trakcie hospitalizacji i po opuszczeniu szpitala, ułatwiając powrót do zdrowia.
Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla Ciebie, ale bliską osobę możesz także ubezpieczyć i to ze składką niższą o 10% przez cały okres trwania ubezpieczenia.
* Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.
Konsultacja Medyczna – Trafna diagnoza to połowa sukcesu
Umowa dodatkowa do MetLife Gwarantowana Ochrona, MetLife na Życie, Gwarantowana Emerytura+ i Hospitalizacji Plus.
W przypadku ciężkiej choroby wiele zależy od szybkości reakcji. Prawidłowo postawiona diagnoza to połowa sukcesu. Dobrze jest zweryfikować tę diagnozę i przyjętą metodę leczenia, aby zyskać pewność co do ich trafności.
Konsultacja Medyczna na wypadek choroby Ubezpieczonego lub członka rodziny umożliwia uzyskanie drugiej opinii lekarskiej w renomowanych ośrodkach medycznych WorldCare w USA. Współczesna medycyna rozwija się w niezwykłym tempie, dlatego też warto mieć dostęp do jej najnowszych osiągnięć.
Konsultacja Medyczna to:
– umowa dodatkowa stanowiąca rozszerzenie ochrony wypadkowo-zdrowotnej udzielanej w ramach wybranych umów podstawowych lub dodatkowych,
– szeroki zakres chorób objętych ubezpieczeniem: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa wymagająca leczenia operacyjnego, śpiączka, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, porażenie, niedowład, przewlekła obturbacyjna choroba płuc, rozedma płuc, choroby zapalne jelit, przewlekła choroba wątroby, niewydolność nerek, przewlekłe dolegliwości bólowe miednicy, cukrzyca, choroba zakrzepowo-zatorowa, amputacje, reumatoidalne zapalenie stawów, czerniak złośliwy, rozległe oparzenia, nagła ślepota spowodowana chorobą, przeszczep narządów, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, inne podobne choroby zagrażające życiu,
– możliwość skorzystania z konsultacji poprzez udostępnienie dokumentacji medycznej, w ramach ośrodków medycznych WorldCare (więcej informacji na www.worldcare.pl),
– bezpieczny obieg dokumentacji medycznej, zapewniający uzyskanie konsultacji specjalistów WorldCare i przekazanie jej Ubezpieczonemu w najkrótszym możliwym czasie,
– 6 konsultacji w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, do 2. konsultacji w ciągu roku,
– płatność składki zgodnie z trybem opłacania umowy podstawowej,
– możliwość zawarcia umowy w wieku od 18. do 64. roku życia – w przypadku Małżonka, natomiast w przypadku Dziecka – w wieku od 6 miesiąca do 17. roku życia,
– umowa zawarta na okres odpowiadający umowie podstawowej, nie dłuższy niż do 65. roku życia Ubezpieczonego lub Małżonka oraz nie dłużej niż do 18. roku życia Dziecka.
* Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Gwarantowana Emerytura +

Stwórz swoją osobistą przyszłość.

Gwarantowana Emerytura+ Indywidualne ubezpieczenie rentowe, oferowane przez MetLife TUnŻiR S.A., zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej już dziś wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek.
Dłuższe życie jest faktem. Gwarantowana Emerytura+ jest odpowiedzią na zmiany w systemie emerytalnym, związane z wydłużeniem okresu aktywności zawodowej oraz deficytem finansowym w systemie zabezpieczenia społecznego.

Gwarantowana Emerytura+ to:

1. indywidualnie dobrana wysokość świadczenia – wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego poprzez wypłatę dożywotniego miesięcznego świadczenia emerytalnego, którego wysokość jest ustalana w momencie zawarcie umowy ubezpieczenia
2. świadczenie emerytalne wypłacane dożywotnio Ubezpieczonemu
3. ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego poprzez wypłatę:
– Ubezpieczonemu – dożywotniego miesięcznego świadczenia z tytułu inwalidztwa w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW Ubezpieczonego, zaistniałego w okresie opłacania składek
– bliskiej osobie – wpłaconych składek za umowę podstawową, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie opłacania składek
– bliskiej osobie – jednorazowego świadczenia w wysokości 6-krotności raty miesięcznego dożywotniego świadczenia emerytalnego, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie wypłaty
– bliskiej osobie – dodatkowego miesięcznego świadczenia emerytalnego do końca gwarantowanego 15–letniego okresu wypłaty, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed jego upływem
4. świadczenia z umowy niepodlegające podatkowi od spadków i darowizn oraz podatkowi od zysków kapitałowych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym
5. coroczny wzrost składki za umowę podstawową o 3% wartości w stosunku do roku poprzedniego
6. możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe
7. możliwość elastycznego gromadzenia i inwestowania oszczędności w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) poprzez elastyczne wpłaty składki dodatkowej oraz niczym nieograniczony wykup całkowity w dowolnym momencie obowiązywania tej umowy w ramach umowy Rachunek Dodatkowy

MetLife na Życie

Chroń siebie z myślą o swoich bliskich.

Dbasz o swoją rodzinę każdego dnia. Zapewnij im wsparcie i bezpieczeństwo finansowe w najtrudniejszych chwilach życia. Ubezpieczenie MetLife na Życie jest dla Ciebie, jeśli jesteś:
 • opiekunem, czyli „głową rodziny”, zapewniającą jej stabilność finansową i chcesz zadbać o utrzymanie poziomu życia swoich bliskich;
 • kredytobiorcą, czyli spłacasz wieloletni kredyt na mieszkanie lub dom i chcesz zabezpieczyć jego spłatę w całości lub części;
 • wspólnikiem w biznesie, czyli możesz skorzystać z wzajemnego ubezpieczenia wspólników w firmie, aby zachować ciągłość biznesu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

Cechy produktu:

MetLife na Życie to:
1. niska składka i wysoka suma ubezpieczenia,
2. indywidualnie dobrany poziom ochrony,
3. możliwość zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych m.in. kredytu hipotecznego,
4. ochrona z 10% zniżką dla osoby, z którą dzielisz życie, w ramach wszystkich umowach dodatkowych,
5. możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy wypadkowo-zdrowotne:
 • Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach umowy dodatkowej Pobyt w Szpitalu w przypadku hospitalizacji, w tym na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w wyniku NW lub choroby, jak również świadczenie lekowe. Dodatkowo w Wariancie Premium – możliwość skorzystania ze świadczenia operacyjnego lub rehabilitacyjnego.
  BONUS! W przypadku hospitalizacji Szpitalny Pakiet Assistance zapewnia m.in. bezpłatny dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitację, zwrot kosztów leków oraz opiekę pielęgniarską i domową po hospitalizacji
 • W razie choroby – wypłata świadczenia z umowy Wsparcie w Chorobie, którą można przeznaczyć na skuteczną walkę z chorobą, w przypadku otrzymania diagnozy, jak i leczenia operacyjnego, jednej z kilkudziesięciu poważnych chorób wskazanych w OWU.
  BONUS! Osobisty Asystent Medyczny zapewnia wsparcie i kompleksową, całodobową pomoc w sprawach informacyjnych i organizacyjnych, a także pokrycie kosztów wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji
 • Dopasowana Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz malejącą wysokością składki, w celu zapewnienia środków na spłatę kredytu hipotecznego.
 • Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki któremu jest możliwe zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia na życie.
 • Ochrona bez Zmian to umowa, która umożliwia przejęcie obowiązku opłacania składek przez MetLife na okres 2 lat w przypadku poważnego zachorowania.
 • Podwojona Ochrona to wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek NW oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek NW komunikacyjnego.
 • Diagnoza Nowotworu to umowa z wypłatą świadczenia zaraz po uzyskaniu diagnozy zarówno w przypadku nowotworu złośliwego, jak i nowotworów przedinwazyjnych. Dodatkowo konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej, wydawanej przez lekarzy z renomowanych ośrodków współpracujących z WorldCare w USA.
 • Ochrona bez Barier umożliwia wypłatę świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnego życia wskutek choroby lub wypadku.
 • Konsultacja Medyczna to możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów z ośrodków współpracujących z WorldCare w USA, w przypadku wystąpienia groźnych chorób.
 • Bezpieczne Dziecko Premium to kompleksowa ochrona dziecka, obejmująca następstwa NW oraz choroby, a także podwojone świadczenie w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Dodatkowo kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, w tym konsultacje medyczne, badania, rehabilitacja, pomoc w nauce.
 • Ochrona na Wszelki Wypadek to wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa w zależności od stwierdzonego trwałego uszkodzenia ciała oraz dodatkowo przez 10 lat miesięczne świadczenie w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW. Dodatkowo wsparcie finansowe do kwoty 5000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego.
6. możliwość elastycznego gromadzenia i inwestowania oszczędności w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) poprzez elastyczne wpłaty składki dodatkowej oraz niczym nieograniczony wykup całkowity w dowolnym momencie obowiązywania tej umowy w ramach umowy Rachunek Dodatkowy

Gwarantowana Ochrona

Gwarantowane wypłaty na różne scenariusze życia.

1. z góry określona kwota, wypłacana:
– najbliższym osobom w razie śmierci Ubezpieczonego
– Ubezpieczonemu na koniec okresu obowiązywania umowy
2. wcześniejsza wypłata ustalonej kwoty w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji wskutek choroby lub wypadku
3. stała wysokość składki przez cały okres trwania umowy
4. możliwość dobrowolnego corocznego podwyższania składki i wysokości kwoty gwarantowanej (tzw. indeksacja)
5. możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy wypadkowo-zdrowotne:
– Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach umowy dodatkowej Pobyt w Szpitalu w przypadku hospitalizacji, w tym na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w wyniku NW lub choroby, jak również świadczenie lekowe. Dodatkowo w Wariancie Premium – możliwość skorzystania ze świadczenia operacyjnego lub rehabilitacyjnego.
BONUS! W przypadku hospitalizacji Szpitalny Pakiet Assistance zapewnia m.in. bezpłatny dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitację, zwrot kosztów leków oraz opiekę pielęgniarską i domową po hospitalizacji
W razie choroby – wypłata świadczenia z umowy Wsparcie w Chorobie, którą można przeznaczyć na skuteczną walkę z chorobą, w przypadku otrzymania diagnozy, jak i leczenia operacyjnego, jednej z kilkudziesięciu poważnych chorób wskazanych w OWU.
BONUS! Osobisty Asystent Medyczny zapewnia wsparcie i kompleksową, całodobową pomoc w sprawach informacyjnych i organizacyjnych, a także pokrycie kosztów wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji
W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku dziecka – otrzymasz wypłatę z tytułu umowy dodatkowej Bezpieczne Dziecko Premium
Gdyby Ciebie zabrakło – Twoi bliscy otrzymają świadczenie w ramach umowy dodatkowej Dodatkowe ubezpieczenie na życie Ochrona Życia lub/i Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego Podwojona Ochrona
Jeśli pojawi się choroba nowotworowa – otrzymasz wypłatę z tytułu umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu
W razie nieszczęśliwego wypadku i trwałego inwalidztwa – otrzymasz solidne finansowe wsparcie z tytułu umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa NW wraz ze świadczeniem miesięcznym Ochrona na Wszelki Wypadek
W przypadku poważnego zachorowania – Towarzystwo przez 2 lata będzie opłacać za Ciebie składki dzięki umowie dodatkowej Czasowe przejęcie obowiązku opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania Ochrona Bez Zmian
6. możliwość elastycznego gromadzenia i inwestowania oszczędności w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) poprzez elastyczne wpłaty składki dodatkowej oraz niczym nieograniczony wykup całkowity w dowolnym momencie obowiązywania tej umowy w ramach umowy Rachunek Dodatkowy
7. Ochrona z 10% zniżką dla Współubezpieczonego – w umowach dodatkowych z wyłączeniem umowy Ochrona Bez Zmian.
Niezależnie od tego, jak potoczy się Twoje życie, będziesz pod ochroną – Ty i Twoja rodzina. To Ty decydujesz o wysokości i zakresie ochrony, a także o kwocie, jaką otrzymasz na koniec umowy. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa MetLife Gwarantowana Ochrona, to rozwiązanie, które gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych.
Zwróć uwagę!
* Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania.
* Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia MetLife Gwarantowana Ochrona oraz umów dodatkowych: Diagnoza Nowotworu, Ochrona Bez Zmian, Ochrona Życia, Ochrona na Wszelki Wypadek, Podwojona Ochrona oraz Druga Opinia Medyczna należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów oraz Warunkami Ubezpieczenia oferowanymi przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), dostępnymi na www.metlife.pl, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.
* Wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.
Zainteresowany? Zainteresowana? Skontaktuj się ze mną:

Firma „JEDYNAK”

Ryszard Piasecki

Ul. Tysiąclecia 86
Tel. 602 1999 83
e-mail: biuro@ryszardpiasecki.pl
NIP : 876-112-36-48
REGON: 870141497